Süveges Gergő

Lehetünk tárgyilagosabbak az átlagnál, ámde csak komoly erkölcsi erőfeszítések árán. (George Orwell)

Vallásról beszélni nem lehetetlen.
Hitről már sokkal nehezebb.
A vallás messziről látható.
A hit messzire sugárzik. Ha.

Szüleim kiskoromtól fogva megismertettek a vallásosság formáival.

Közösségeim segítettek és segítenek a hitben előre lépni és meghozni a saját döntéseimet.

A sugárzás az én feladatom. Most itt tartok.

A közösségeimnek köszönhetem
a feleségemet, a barátaim jó részét,
a gyökereimet, a kapcsolódásaimat.

Hiszem és tapasztalom,
hogy igazán akkor válok egy közösség tagjává,
amikor elkezdek szolgálatot vállalni benne.

Budai Ciszterci
Szent Imre-plébánia

Gimnazista korom óta oda tartozom, ifjúsági közösségeknek, majd házas közösségnek lettem tagja.

Gitáros kórus, fiatalok támogatása, a családos korosztály koordinálása, házas esték, lelkigyakorlatok, táborok, képviselőtestület.

A megőrzött otthon.

Családok Jézusban Közösség

A CsJK olyan megtartó háló, amely nemcsak erőt és testvéri kapcsolatokat, hanem lelki és szellemi hátteret is ad a többi szolgálatunkhoz.

Találkozások, lelkigyakorlatok, kamaszainknak ifi-közösség, inspiráció, rácsodálkozás.

A megtalált otthon.

NCD

A Természetes Közösségfejlődés (Natural Church Development) eszközrendszerével segítünk a közösségeknek ránézni saját működésükre, felfedezni értékeiket, és meglátni, hol kínálkozik lehetőség a növekedésre.

Állapotfelmérés, kísérés, műhelyek; vezetőtámogatás, közösségi fejlődés, egyéni gazdagodás.

A felépülő otthon.